Ανοίξτε Commonwealth Wallet στην Ελλάδα

Καθοδήγηση και Πληροφορίες

Δημοσιεύθηκε May 18, 2023
Τελευταία ενημέρωση May 18, 2023  – Δείτε όλες τις ενημερώσεις

Πώς να ανοίξετε Wallet

Εάν διαθέτετε έγκυρο και ενεργοποιημένο Παγκόσμιο Προφίλ Πληρωμών (Global Payment Profile) μπορείτε να συνδεθείτε σε οποιοδήποτε Wallet το οποίο έχει πρόσβαση στο αποκεντρωμένο δίκτυο πληρωμών PGPN (Παγκόσμιο Λαϊκό Δίκτυο Πληρωμών) χρησιμοποιώντας το δικό σας παγκόσμιο όνομα χρήστη (myGU / my Global Username) η όνομα χρήστη κοινοπολιτείας (Commonwealth Handle).

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το δίκτυο στη διεύθυνση https://rti.gr/pgpn/home-el

Πώς να αποκτήσετε ένα προφίλ

Το Παγκόσμιο Προφίλ Πληρωμών μπορεί ευκολά να ενεργοποιηθεί online σε δευτερόλεπτα εάν είστε καταχωρισμένοι στο Παγκόσμιο Μητρώο Ανθρώπων.

Τι έγγραφα θα χρειαστείτε

Δεν χρειάζεστε κανένα έγγραφο.

Θα χρειαστείτε μόνο τον αριθμό της Ψηφιακής Ελληνικής Ταυτότητας σας και το δικό σας ιδιωτικό ηλεκτρονικό κλειδί ελέγχου ταυτότητας.

Ενεργοποίηση του προφίλ μου

Είσοδος στην υπηρεσία

Εάν δεν έχετε ψηφιακή ταυτότητα

Για να εγγραφείτε στο Παγκόσμιο Μητρώο Ανθρώπων χρειάζεστε εθνική ταυτότητα αναγνωρισμένη από τη Βρετανική Κοινοπολιτεία. Για την Ελληνική Δημοκρατία η αρχή εθνικής ψηφιακής ταυτότητας που αναγνωρίζεται από την Ενωσιακή Πολιτεία της Βρετανικής Κοινοπολιτείας είναι το ίδρυμα Βασιλικής Ελλάδος (Royal Hellas).

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την απόκτηση Ψηφιακής Ελληνικής Ταυτότητας από το ίδρυμα Βασιλικής Ελλάδος στη διεύθυνση https://royalhellas.com/dgi

Αφού ενεργοποιήσετε το προφίλ

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Commonwealth Wallet στην διεύθυνση https://wallet.commonwealth.gr/auth/login?lang=EL

Αναφορά καθοδήγησης CG.EL.101.3925

Αυτή η καθοδήγηση δημοσιεύτηκε από gb.roerich.michail εκ μέρους HSH Treasury

Δημοσιεύθηκε May 18, 2023
Τελευταία ενημέρωση May 18, 2023  + εμφάνιση όλων των ενημερώσεων

Guidance reference CG.EL.101.3925

Direct link:  https://guidance.britishcommonwealth.uk/el/bc-101-commonwealth-wallet